Sprawozdanie do BDO

Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875) przedłużony został termin na składanie sprawozdań o opadach za rok 2019. Nowy termin to 31 października 2020.

Kurs „Ochrona radiologiczna pacjenta”

Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Łodzi we współpracy z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia organizuje dla lekarzy dentystów - członków OIL w Łodzi - kurs "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA".

Zalecenia MZ dla leczenia stomatologicznego

Po wielu tygodniach oczekiwań, na stronach MZ, upublicznione zostały nowe zalecenia postępowania w gabinetach stomatologicznych. Ogłoszone zostały pod nazwą:

XX Mistrzostw Polski Lekarzy

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi jest organizatorem XX Mistrzostw Polski Lekarzy i III Mistrzostw Polski Lekarzy Old-boy w piłce siatkowej.

Spotkania Komisji Stomatologicznej

Najbliższe spotkania komisji stomatologicznej są odwołane.

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

W czasach pandemii, kiedy 95% naszych gabinetów zawisiło przyjęcia pacjentów, Naczela Izba Lekarska podpowiada, jak szukać pomocy w tarczy antykryzysowej. Wszelkie informacje znajdziecie tu: TARCZA ANTYKRYZYSOWA