EWUŚ - dla kogo konieczny?

Data dodania: 16-10-2019

W dniu 11 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1621).

Nie trzeba posiadać żadnej umowy z NFZ o wystawianie recept, jednak obowiązuje konieczność weryfikacji uprawnień pacjentów, której dokonuje się za pomocą systemu EWUŚ. System ten generuje elektroniczny dokument potwierdzający prawo pacjenta do świadczeń w danym dniu.

Osoby niebędące świadczeniodawcami posiadającymi umowę z NFZ o udzielanie świadczeń muszą uzyskać upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.  W tym celu  osoby te obowiązane są do złożenia wniosku o wydanie ww. upoważnienia.

Formularze o nadanie uprawnień do EWUŚ znajdują się na stronach internetowych poszczególnych OW NFZ. W przypadku trudności z ich odszukaniem należy skontaktować się z Oddziałem NFZ.

Źródło NIL