SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA NOWE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Data dodania: 7-12-2018

Uprzejmie informujemy, iż zostały Państwu nadane nowe numery indywidualnych rachunków bakowych, na które prosimy aktualnie dokonywać wpłat składek członkowskich z tytułu przynależności do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Poprzednie numery kont bankowych wygasną w pierwszej połowie 2019 roku.

Powodem powyższej zmiany jest, niezależne od naszej Izby, połączenie Banku BPH, który dotychczas obsługiwał system płatności powszechnych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, z Alior Bankiem.

Nowy numer rachunku bankowego będzie do Państwa przesyłany czterokrotnie wraz z pismem Panaceum.

Powyższy numer rachunku bankowego składa się z 26 znaków, z czego ostatnie 7 cyfr odpowiada numerowi Państwa Prawa Wykonywania Zawodu, co umożliwia bezbłędną identyfikację nadawcy przelewu.

Gorąco zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat z tytułu składek członkowskich w drodze stałego zlecenia złożonego w swoim banku. Do zmiany formy dokonywania w/w wpłat zachęcamy również, osoby którym składki z tytułu członkostwa w OIL w Łodzi są potrącane z wynagrodzenia, przez pracodawców.

Informujemy także, iż nowy numer indywidualnego konta bankowego nadawany jest automatycznie każdemu członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, i jego otrzymanie w żaden sposób nie wpływa na nabyte wcześniej, przez niektórych czlonków OIL w Łodzi, uprawnień do zwolnienia z opłacania składek członkowskich.