PRAKTYCY - PRAKTYKOM

Data dodania: 28-12-2016

 Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Delegatura Skierniewicka zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów - członków OIL w Łodzi na konferencję pt.: „PRAKTYCY - PRAKTYKOM”

Termin: 25-26.02.2017r. (sobota-niedziela), rejestracja uczestników od godz. 10.00

Miejsce: Zajazd „Rozdroże” w Nieborowie k. Łowicza

Forma: Panel dyskusyjny Okrągłego Stołu oraz prelekcje.

Kierownik naukowy konferencji: dr n. med. Jacek Pypeć (UM Łódź)

 

Tematyka:

  • „Pacjent przewlekle leczony przeciwkrzepliwie”
  • „Pacjent z cukrzycą w kontekście schorzeń jamy ustnej”
  • „Tajemnica lekarska według ostatnich uregulowań prawnych”
  • „Zasady wypisywania recept dla pacjentów 75+ oraz metody kontroli ordynacji recept przez NFZ”
  • „Rozliczenia podatkowe udziału lekarzy w konferencjach naukowych w świetle ostatnich przepisów uregulowań izby skarbowej” (konsultacje dotyczące rozliczeń podatku dochodowego lekarzy)
  • „Erotyka ust”

 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji - zabawa taneczna (zespół muzyczny) i niespodzianka wieczoru ?

Zamknięcie konferencji, rozdanie certyfikatów – niedziela od godz. 9.00

Za udział w konferencji uczestnik otrzyma 8 punktów edukacyjnych.

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł.

 

Sposób rejestracji:

należy wypełnić i wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIA,

po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dokonać w ciągu 2 dni wpłaty na konto PKO BP SA I Oddział w Łodzi nr konta 98 10203352 0000160200100362 tytułem ” Praktycy – praktykom Nieborów 2017”.

WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.02.2017 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA