Odznaczenie Meritus Pro Medicis

Data dodania: 29-01-2019

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że nasza koleżanka dr Irena Elerowska została uhonorowana odznaczeniem Meritus Pro Medicis, ustanowionym przez Naczelną Radę Lekarską.

Odznaczenie przyznaje Kapitała Odznaczenia, lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego, w skład której należą: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,Wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej,Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich,Przewodniczący Komisji Etyki NRL,Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego,Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej noszący to Odznaczenie, inne osoby wybrane jednomyślnie przez Konwent Kapituły w drodze tajnego głosowania.

Naszej drogiej, przesympatycznej oraz niezastąpionej we wszystkich pracach komisji stomatologicznej koleżance serdecznie gratulujemy !!!