NOWE WZORY RECEPT

Data dodania: 10-04-2019

Od 18 kwietnia 2019 r. miał obowiązywać nowy wzór recept, jednak termin ważności dotychczasowych druków został przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału NFZ poinformował jednak, że w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 roku wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "24 miesące". To oznacza, że dopszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiąującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia w sprawie recept o kolejne 12 miesięcy.

Przypominamy także, że ze zgodnie z art. 95c Ustawy Prawo farmaceutyczne recepta 100% nie musi odpowiadać wzorowi.