LEGITYMACJA LEKARSKA dla każdego członka OIL w Łodzi

Data dodania: 12-09-2018

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi zgodnie z Uchwałą nr 1073/VI/2011 z dnia 10.05.2011r. ustanowiła nowy wzór legitymacji lekarza i lekarza dentysty.

Dokument wydawany jest bezpłatnie na podstawie wypełnionego wniosku.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne.
Wniosek wraz ze zdjęciem można wysłać na adres mailowy bartek@oil.lodz.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby OIL w Łodzi (pokój nr 10, II piętro).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze OIL, 
tel 042 683 17 21 (Bartłomiej Nowak) lub pod adresem mailowym: bartek@oil.lodz.pldokumenty do pobrania: