Komisja stomatologiczna

 

        Spotkania odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej  w Łodzi, ul. Czerwona 3, godz 14:00

 

Skład Komisji Stomatologicznej ORL w Łodzi – VIII Kadencja


1. Małgorzta Lindorf – Przewodnicząca

Wiceprezes ORL, Członek ORL, Członek Prezydium ORL, Przewodniczaca Komisji ds. Praktyk Lekarskich ORL,

Członek Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu, Członek Komisji Kształcenia, Członek Komisji Bytowej,

Członek Zespołu ds. Praktyk Lekarskich NRL, Sekretarz Komisji Stomatologicznej NRL

2. Bednarek-Drath Anna
3. Doliwa-Augustowska Aneta
4. Elerowska Irena
5. Figas-Kubica Elżbieta
6. Filipowska Małgorzata
7. Gańczarczyk Anna
8. Hańcka Jolanta
9. Hoffer Zdzisław
10. Jackowski Rafał
11. Karkoszka Maria
12. Kiełkowicz Tomasz
13. Konopka  Dorota
14. Kosmowska Anna
15. Kruglak Maria
16. Krysiak Jolanta
17. Kulińska Maria
18. Lis-Owczarek Anna
19. Panek Radomir
20. Pierzynka Jadwiga
21. Polityło-Lewandowska Beata
22. Proc Patrycja
23. Przybyszewski Wiktor
24. Pypeć L. Jacek   
25. Sadłecka-Pawlak Teresa
26. Skrzypczyk Agnieszka
27. Sobótka Maciej
28. Stefańska-Kornicka Blanka
29. Stachniuk Halina
30. Suchorzewski Andrzej
31. Szafraniec Wojciech
32. Szubert-Nowosielecka Edyta
33. Tarka Agnieszka
34. Walczewski Krzysztof
35. Walczykowski Krzysztof
36. Wojciechowska Elżbieta

 

Do zadań komisji należy:

 

  1. Rozwiązywanie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty
  2. Wydawanie opinii na temat aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty
  3. Uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych na specjalizacje według starego trybu, komisjach kwalifikacyjnych do specjalizacji, komisjach lekarsko-dentystycznego egzaminu państwowego
  4. Uczestniczenie w konkursach na stanowiska ordynatorów
  5. Wizytowanie indywidualnych praktyk lekarskich
  6. Prowadzenie rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat kontraktowania świadczeń
  7. Ścisła współpraca z Komisją Kształcenia ORL w sprawie rejestracji podmiotów do prowadzenia szkoleń
  8. Współpraca z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Towarzystwem Ortodontycznym
  9. Współpraca z Komisją Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej