KASA FISKALNA W GABINECIE

Data dodania: 31-05-2019

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas fiskalnych.

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas fiskalnych (rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2019r., poz. 816). Wprowadza ono kilka zmian, które dotkną również lekarzy i lekarzy dentystów, którzy używają kas fiskalnych.

 

Zmiany, które weszły w życie i trzeba zastosować się do nich w najbliższym czasie:

 

1.   

przeszkolenie osób obsługujących kasy fiskalne z zasad ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad – do 31 maja 2019 roku (przeszkolenie musi być potwierdzone oświadczeniem wg wzoru, który jest załącznikiem do rozporządzenia podpisywanym w dwóch egzemplarzach – jeden dla lekarza i jeden dla osoby przeszkolonej);

 

2.   

przypisanie konkretnych stawek VAT do konkretnych oznaczeń literowych – wcześniej użytkownik kasy decydował jaką stawkę przypisze do jakiej litery, teraz w rozporządzeniu określa się że do „A” przypisana jest stawka 22% albo 23%, do „B” – 7% albo 8% itd. Jeśli użytkownik kasy inaczej przypisał stawki do poszczególnych liter, to będzie musiał – do 31 lipca 2019 roku – przeprogramować kasę.

 

3.   

wprowadzenie kary 300 zł za niedotrzymanie obowiązkowych terminów przeglądu kas (serwisy kas fiskalnych będą informować u kogo w każdym miesiącu dokonali obowiązkowego przeglądu). Do tego konieczne będzie zwrócenie ulgi (odliczenia lub zwrotu części kwoty na zakup kasy) otrzymanej w związku z zakupem kasy fiskalnej – jeśli przegląd nie zostanie przeprowadzony w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy.

 

Od początku 2021 roku lekarze i lekarze dentyści będą zobowiązani do używania kas, które na bieżąco – online – przesyłać będą informacje o zarejestrowanych przy pomocy kasy operacjach na serwery Ministerstwa Finansów.

 

Mec. J. Klimek.dokumenty do pobrania: