Drogie Koleżanki i Koledzy, z myślą o Was stworzyliśmy tę stronę internetową.
Naszą ideą jest zintegrowanie łódzkiego środowiska lekarzy stomatologów.
Liczymy na Waszą pomoc w rozwoju tej strony.

Przypominamy

Ilość odsłon: 2073

Przypominamy o konieczności posiadania w gabinecie...

Kasy fiskalne

Ilość odsłon: 1533

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji związanej z problematyką nazwy usługi świadczonej przez lekarzy, lekarzy dentystów, która powinna widnieć na paragonie z kasy rejestrującej w imieniu Komisji stomatologicznej NRL informuję, że Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pismo dr Anny Lelli z dnia 6 kwietnia br.
W załączeniu kopia pisma Ministerstwa Finansów.

ABC kasy fiskalnej

Ilość odsłon: 642

Podstawowe pytanie brzmi – który prywatnie praktykujący lekarz czy lekarz dentysta będzie musiał w 2011 roku zaopatrzyć się w kasę fiskalną i ewidencjonować przychody przy jej pomocy.

Protokół kontroli wewnętrznej

Ilość odsłon: 3699

Ostatecznie uzgodniony z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi „Protokół kontroli wewnętrznej”

Uwaga - gaśnice

Ilość odsłon: 1378

Informujemy, że w indywidualnych gabinetach lekarskich jest obowiązek posiadania gaśnicy proszkowej ( 2kg na 100 m2 ).

Wzór pisma dot. wniesienia zażalenia na wpisy zamieszczane w serwisie internetowym

Ilość odsłon: 799

UCHWAŁA Nr 18/98/III

Ilość odsłon: 841

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej