Kurs przygotowujący do LDEK

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi
zapraszają na pierwszą edycję

Kursu przygotowującego
do
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Najbliższa edycja kursu odbędzie się w dniach :
28.08.2017 – 04.09.2017  ⃰
Liczba miejsc ograniczona.

ÓSME ŁÓDZKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi organizuje  konferencję doskonalącą pt. „ÓSME ŁÓDZKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE”.

Konferencja odbędzie się w terminie 22-24 września 2017 r. w Hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa http://www.hotel-wodnik.com.pl ( mapka dojazdowa)

Rejestracja uczestników w dniu 22.09.br. od godz. 11,00 do godz. 13,00.

PRAKTYCY - PRAKTYKOM

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Delegatura Skierniewicka zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów - członków OIL w Łodzi na konferencję pt.: „PRAKTYCY - PRAKTYKOM”

Termin: 25-26.02.2017r. (sobota-niedziela), rejestracja uczestników od godz. 10.00

Miejsce: Zajazd „Rozdroże” w Nieborowie k. Łowicza

Forma: Panel dyskusyjny Okrągłego Stołu oraz prelekcje.

Kierownik naukowy konferencji: dr n. med. Jacek Pypeć (UM Łódź)

 

Tematyka:

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Łodzi we współpracy z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia organizuje dla lekarzy dentystów członków OIL w Łodzi kurs  pt.: „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” 

Termin: 12.01.2017 (czwartek) , od godz. 8.00

Stany zagrożenia życia u osób dorosłych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w gabinecie lekarskim.

Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Łodzi i Centrum Szkoleń Medycznych zapraszają lekarzy i lekarzy dentystów na kurs:

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

[BRAK WOLNYCH MIEJSC] Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Łodzi we współpracy z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia organizuje dla lekarzy dentystów członków OIL w Łodzi kurs pt.: „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”

Warsztaty w ramach Siódmych Łódzkich Spotkań Stomatologicznych

Komisja Stomatologiczna ORL w Łodzi, informuje, iż w ramach Siódmych Łódzkich Spotkań Stomatologicznych odbędą się dwa warsztaty. Zachęcamy do uczestnictwa.