ZAKTUALIZUJ WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Koleżanki i Koledzy, przypominamy o konieczności aktualizacji wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SZKOLENIE "RODO - ochrona danych osobowych"

ZAPISY NA SZKOLENIE ZAKOŃCZYŁY SIĘ - brak wolnych miejsc

DZIEWIĄTE ŁÓDZKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

Komisja Stomatologiczna OIL w Łodzi zaprasza na kolejna edycję konferencji pt.

„DZIEWIĄTE ŁÓDZKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE”.

Konferencja odbędzie się w terminie 28-30 września 2018 r. w Hotelu Wodnik

w Słoku k/Bełchatowa http://www.hotel-wodnik.com.pl