Gabinet stomatologiczny

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Łodzi uprzejmie zaprasza na zebrania, które odbędą się w CKD UM w Łodzi, ul. Pomorska 251. Tematy oraz terminy spotkań zawarte są w załączniku.

BEZPŁATNE SZKOLENIA

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia obowiązku wystawiania recept w formie elektronicznej na terenie województwa łódzkiego odbywają się szkolenia prowadzone przez pracowników CSIOZ.

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA - ważne zmiany

Udostepniamy informacje dotyczące szkoleń z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta w związku ze zmianami w ustawie Prawo atomowe.

Bardzo istotne zmiany dotyczą także audytu wewnętrznego, szczegóły NIL

KASA FISKALNA W GABINECIE

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas fiskalnych.

NOWE WZORY RECEPT

Od 18 kwietnia 2019 r. miał obowiązywać nowy wzór recept, jednak termin ważności dotychczasowych druków został przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

LEASING SAMOCHODU

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady podatkowego rozliczenia leasingu samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez radcę prawnego.

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH

W imieniu Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi przypominam o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2011 r. nr 219, poz. 1708).

LECZENIE ENDODONTYCZNE - WIEDZA I MITY

Rozpowszechniane ostatnio w internecie i mediach społecznościowych wiadomości na temat rzekomej szkodliwości leczenia kanałowego i negatywnych konsekwencji wynikających z jego przeprowadzenia, samorząd lekarski traktuje z uwagą. Wprowadzając w błąd, mogą one mieć zły wpływ na zdrowie pacjentów oraz ich poczucie bezpieczeństwa. Zaniepokojeni tym zjawiskiem, przekazujemy poniższe informacje wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych.