Gabinet stomatologiczny

Amalgamat w świetle nowych przepisów z dnia 1 lipca 2018

Komisja Stomatologiczna NRL informuje

Udostępniamy klauzulę informacyjną dla pacjentów

Naczelna Izba Lekarska udostępnia wzór klauzuli informacyjnej dla pacjentów. Dokument można wydrukować i wywiesić w poczekalni praktyki lekarskiej.

RODO ... jak chronić dane osobowe.

14 czerwca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów pismo informujące o zamieszczonych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej materiałach, dotyczących ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym. Dokumenty przygotował Zespół roboczy działający przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Przedstawiamy koleżankom i kolegom link do artykułu zamieszczonego na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Gaśnica proszkowa to obowiązek

Przypominamy, że w indywidualnych gabinetach lekarskich jest obowiązek posiadania gaśnicy proszkowej ( 2kg na 100 m2 ).

ZAKTUALIZUJ WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Koleżanki i Koledzy, przypominamy o konieczności aktualizacji wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.