Dokumenty, akty prawne

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W natłoku codziennych obowiązków (głównie zawodowych) nie zawsze mamy czas śledzić pojawiające się wciąż nowe przepisy i ustawy. Do zadań Komisji Stomatologicznej należy między innymi rozpatrywanie i wydawanie opinii na temat aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty. Chcemy zapoznać Was z kilkoma aktami prawnymi (które weszły już w życie) oraz projektami dokumentów: