ABC kasy fiskalnej

Data dodania: 25-05-2016

Podstawowe pytanie brzmi – który prywatnie praktykujący lekarz czy lekarz dentysta będzie musiał w 2011 roku zaopatrzyć się w kasę fiskalną i ewidencjonować przychody przy jej pomocy.

Należy tutaj wyróżnić dwie grupy lekarzy. Pierwszą stanowić będą ci, którzy swoją działalność gospodarczą mieli już zarejestrowaną przed 1 stycznia 2011; drugą, tworzyć będą ci, którzy tę działalność rozpoczną dopiero w 2011 roku.

Grupa I – należy podliczyć swoje przychody w praktyce w trakcie minionego 2010 roku, wynikające z tzw. obrotu konsumenckiego czyli tylko te, pochodzące od osób fizycznych (nie wchodzą w tę kwotę przychody uzyskane od przeróżnych firm, którym wystawiano rachunki; nie będzie też w tę kwotę wchodzić przychód uzyskany od pacjenta, który poprosił, żeby rachunek wystawić na jego firmę).

Jeżeli te przychody wyniosły 40000zł lub więcej – kasa musi być od 1 maja 2011 zainstalowana. Jeżeli te przychody w 2010 roku wyniosły 39999zł lub mniej – kasy 1 maja 2011 nie trzeba instalować. Jeżeli kasę trzeba będzie zainstalować to korzystanie z niej będzie konieczne już zawsze, niezależnie od tego jaki będzie w przyszłości obrót konsumencki.

Jeżeli zeszłoroczny obrót konsumencki był mniejszy niż 40000zł i nie powstał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej z dniem 1 maja 2011, należy sumować obrót konsumencki w trakcie 2011 roku. Jeżeli jego kwota dojdzie do 40000zł, od następnego miesiąca trzeba będzie kasę zainstalować. Jeżeli do końca 2011 roku nie dojdzie do tej kwoty – od 1 stycznia 2012 liczenie zacznie się od początku.

Grupa II – należy zliczać obrót konsumencki od początku działalności praktyki. W momencie gdy osiągnie 20000zł (uwaga – jest to połowa tej kwoty o której była mowa powyżej), od następnego miesiąca trzeba będzie zainstalować kasę. Jeżeli do końca 2011 roku nie przekroczy się tej granicy, liczenie w 2012 roku rozpocznie się od nowa, przy czym wówczas już granicą będzie kwota 40000zł.

Kolejne pytanie – które przychody wprowadzamy do kasy fiskalnej.

Tylko i wyłącznie te, które pochodzą z obrotu konsumenckiego czyli od osób fizycznych. Nie wprowadzamy do kasy tych przychodów, które udokumentowane są rachunkami wystawianymi na rzecz podmiotów działalności gospodarczej. Natomiast wystawienie rachunku pacjentowi nie zwalnia z obowiązku wprowadzenia przychodu do kasy (różnica wówczas polega tylko na tym, że pacjent nie dostaje wydruku z kasy fiskalnej tylko rachunek, a wydruk z kasy dopina się do kopii rachunku).